Disse ting bør du ordne, når du skal vedligeholde dit hus

Det kan være en overvældende opgave at vedligeholde huset, da der ofte er mange ting på to-do listen, inden man har set sig om. Men, hvilke opgaver skal prioriteres, og hvilke kan du springe over?

Går dine alarmklokker i gang, når du opdager revner i din murstensvæg? Det gør de hos mange, men sandheden er, at situationen slet ikke er så alvorlig, og revnerne oftest ikke behøver ikke at blive repareret med det samme.

Befinder revnerne sig derimod i soklen, så er det en anden historie. Her gælder det om at få det lavet så hurtigt som muligt.

Hos Dansk Boligforsikring giver vi dig et overblik over, hvilke vedligeholdelsesopgaver du skal prioritere at få lavet.

Et godt trick

Hvis du gerne vil gøre alvorligheden af de mange vedligeholdelsesopgaver overskuelig, så start med at lade vær med at reparere ting, som slet ikke behøver at blive repareret. I stedet for kan det være en god idé at vurdere, om revner, slid eller huller på huset kan føre til følgevirkninger eller ej.

På den måde afgør du, om det er vigtigt at reparere med det samme eller udskyde det.

Som boligejer kan det være svært at vide, hvor stor en skade, der er tale om. Derfor er det en god idé at vurdere, om skaden kan lede til vand- eller fugtproblemer på nogen som helst måde. Hvis det er tilfældet, skal skaden udbedres med det samme.

Her skal du vedligeholde med det samme

Hos Dansk Boligforsikring har vi samlet to lister til dig med skader, som du skal prioriterer at reparere med det samme, og skader som ikke er presserende for boligens funktion.

En utæt tagrende

En utæt tagrende lyder ikke som en meget presserende situation. Alligevel er den vigtig at få repareret, da utætheder hurtigt kan lede til skader på facaden eller lignende. I løbet af året er det derfor en god idé at tjekke dine tagrender for blade og andet skidt, der måske har samlet sig, og samtidig sikre mod utætheder for at undgå, at vandet løber ned af muren.

Revner i brønden

Revner i brønden eller tagbrønden kan have væsentlige følgeskader, da den våde jord kan føre til skader på soklen og skimmelsvamp i kælderen. Er nedløbsbrøndene stoppet til med skidt og blade, skal disse renses, da andet kan lede til en oversvømmelse, som skaber fugt i husets fundament.

Revner i soklen

En revne i soklen behøver ikke at skabe panik. En god måde at afgøre situationens alvorlighed er ved at banke på revnen. Lyder det hult, har pudsen sluppet soklen, hvilket tillader for fugt at samle sig, uden at det kan trænge ud igen. Følgeligt kan fugten trænge ind i huset.

Gamle ledninger

Oplever du, at der udvikler sig fugt omkring hovedtavlen, at propperne springer, eller at anlægget pludseligt slår fra? Så skal du reagere med det samme.

Pudset mursten

Er der opstået revner i dine pudsede facader, betyder det, at fugt kan trænge ind, men ikke kan komme ud igennem murstenene, da pudsen fungerer spærrende for fugten.

Utæt gummifuge

En almindelig vandskade, som mange boligejere oplever stammer fra en utæt gummifuge i brusenichen. Helt generelt skal gummifugen udskiftes hvert femte år, medmindre du er passelige med at tørre dem af efter bad.

Hvorvidt et forhold er dækket under en ejerskifteforsikring vil altid skulle vurderes konkret. Kontakt Dansk Boligforsikring, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din sag er dækket af din ejerskifteforsikring.