Derfor er det vigtigt at have tjek på dit indeklima

Et dårligt indeklima kan ligge til grund for problemer med fugt, skimmelsvamp og radon. Derfor er det vigtigt at sikre, at indeklimaet i din bolig er sundt.

Udover at have negative virkninger på din bolig, så kan et dårligt indeklima også påvirke dit helbred. Det kan forekomme i form af eksempelvis irriterede øjne, hoste, træthed, hovedpine og allergi, eller mere alvorlige sygdomme som kræft, astma og hjerte-kar-sygdomme.

Derfor bør du tænke på dit indeklima

Alle mennesker er ikke lige følsomme overfor de forskellige påvirkninger i indeklimaet. Oftest er børn mere følsomme end vokse, samt ældre mennesker end yngre. Hvis du er generet af indeklimaet, skal der gøres noget ved problemet, da selv små og banale gener med tiden kan føre til mere alvorlige problemer.

Helbredsmæssige problemer kan forekomme i form af:

  • Irritation i øjne, næse og hals
  • Udslæt, rødme og kløe i huden

Derudover kan utilpashed på grund af indeklimaet påvirke både din søvnkvalitet, koncentrationsevne og produktivitet. Derfor er det essentielt at tage indeklimaproblemer alvorligt.

Da der er tale om symptomer, som kan skyldes mange andre ting end indeklimaet, kan det være svært at definerer, om det faktisk skyldes indeklimaet. Men oplever du, at symptomerne forsvinder, når du opretholder dig andre steder, er det tegn på, at symptomerne har med indeklimaet i din bolig at gøre.

Tjek for fugt, skimmelsvamp og radon

Generelt er der tre områder, du skal være særligt opmærksom på, når du tjekker indeklimaet i din bolig. Dette gælder fugt, skimmelsvamp og radon.

Fugt

Fugt er én af de ting, som oftest skaber problemer med indeklimaet i boligen. Du kan altid identificere fugtproblemer ved at holde øje med dannelsen af kondens på ruder, skimmelsvampevækst på vægge og dårlig lugt.

Om sommeren er fugtprocenten relativ høj, hvorfor det kan være svært at holde fugtprocenten nede indendørs, da vi har døre og vinduer åbne, hvorfra temperaturen er den samme indenfor og udenfor.

I vinterhalvåret er det dog anderledes. Den kolde luft udenfor indeholder nemlig ikke nær så meget fugt – end ikke i regnvejr. Derfor er det fordelagtigt at skifte den varme og fugtige indeluft ud med frisk og kold udeluft ved at åbne døre og vinduer.

Idealt set skal du lufte ud i din bolig minimum tre gange dagligt af 5-10 minutter pr. gang. Du kan f.eks. gøre det til en fast rutine at lufte ud, mens du børster tænder, og når du kommer hjem fra arbejde.

Skimmelsvamp

Et andet tegn på fugt i boligen er dannelsen af skimmelsvamp. Skimmelsvamp og fugt hænger sammen, da skimmelsvamp kun kan vokse i fugtige omgivelser. Skimmelsvamp har frit spil i vores boliger, hvor der er masser af ting, det kan leve af. Skimmelsvamp lever af dødt materiale, som oprindeligt stammer fra dyr og planter. Det kan f.eks. være træ, spånplader, papir på gipsplader og tapet.

Er luftfugtigheden i din bolig for høj, er der stor sandsynlighed for, at du får problemer med skimmelsvamp.

For at undgå skimmelsvamp er det vigtigt, at holde boligen tør ved at sørge for ventilation, udluftning og varme. Derudover er det vigtigt at udbedre eventuelle skader på vandrør kort efter, de er opstået.

Læs mere om, hvordan du kan fjerne det her.

Radon

Det er nok ikke alle, som er bekendt med det næste punkt – men radon udgør faktisk en essentiel trussel for indeklimaet.

Hvis du bor i et område med højt niveau af radon, anbefales det, at du får målt radonniveauet i din bolig. Hvis indholdet af radon i boligen viser sig at ligge på over 100 Bq/m3, er det alfa og omega, at du får luftet ud i boligen. Det kan nemlig have en stor effekt på niveauet.

Hvorvidt fugt er dækket under ejerskifteforsikring, vil altid skulle vurderes konkret af Dansk Boligforsikring. Ring i dag, hvis du er i tvivl om din sag, eller læs mere om din dækning på ejerskifteforsikring.