Jyske kommuner havde flest nybyggerier i 2020 – Vejle topper

2020 markerede sig for knap 5.500 nybyggede parcelhuse. Helt i top finder vi de to nabokommuner Vejle og Horsens . De øvrige kommuner i top 10 over nybyggede parcelhuse er alle placeret vest for Storebælt*.

Helt nøjagtigt viser tallene, som Dansk Boligforsikring har hentet hos Danmarks Statistik, at der på landsplan blev fuldført 5.481 nybyggerier af parcelhuse i 2020. Det tal flugter mere eller mindre med statistikken for året før, 2019, hvor der blevet færdiggjort 5.283 nybyggerier.

Kendetegnene for de kommuner, hvor der har været flest nybyggerier, er, at de alle sammen er placeret vest for Storebælt. Helt i top over disse kommuner finder vi Vejle, hvor der i 2020 samlet set blev fuldført 256 nybyggerier af parcelhuse. Det er knap 50 flere parcelhuse sammenlignet med 2019, hvor Vejle Kommune også lå helt i toppen.

Nabokommunen Horsens følger trop på andenpladsen med 231 nye parcelhuse. For Horsens Kommune er der ligeledes tale om en stigning i forhold til 2019, hvor tallet lå på 201 styks.

Andelen af nye parcelhuse i Vejle og Horsens Kommuner betyder, at de skubber Aarhus og Silkeborg kommune længere ned af listen, efter at de i 2019 havde henholdsvis flest og næstflest nybyggede parcelhuse.

De øvrige kommuner med flest nye parcelhuse i 2020 er Aalborg, Silkeborg og Kolding kommuner, som henholdsvis fik 226, 209 og 191 styks.

Den kommune med flest færdigbyggede parcelhuse, som ikke er jysk, er Odense. Kommunen kunne i 2020 registrere 117 nye parcelhuse. På Sjælland havde Roskilde Kommune flest med sine 111 styks.

Mere jysk dominans

Når det kommer til andelen af fuldførte nybyggerier inden for række-, kæde- og dobbelthuse er dominansen blandt de jyske kommuner også her til at få øje på. Og som med statistikken for parcelhuse, dominerer Vejle Kommune også i denne kategori.

Samlet set blev der fuldført 6.089 nybyggerier af række-, kæde – og dobbelthuse i 2020. Otte procent af disse nybyggerier fandt sted i Vejle Kommune, hvilket udgør i alt 489 styks. Det er en markant stigning i forhold til 2019, hvor der blev fuldført 143 nybyggerier i kommunen.

Også ved Søhøjlandet i Silkeborg Kommune var der godt gang i nybyggerierne. Her blev der færdigbygget 444 række-, kæde – og dobbelthuse. For Silkeborg Kommunes vedkommende er der også tale om en fremgang, idet de i 2019 kunne registrere 340 færdigbyggerier.

Af øvrige kommuner med flest nybyggerier kan nævnes Aalborg, Aarhus og Horsens.

*Tallene for nybyggerier er trukket ud af Danmarks Statistik den 3. august 2021 (BYGV22). Der skal tages forbehold for små afvigelser, da statistikken løbende opdateres grundet behandlingstiden i kommunerne. Det forventes dog ikke, at det generelle billede ændrer sig.

Download hele datasættet herunder

Parcelhuse 2020

Rækkehuse 2020