Boligbestanden fra år 2000 – se tallet for din kommune

Boligbestanden fra år 2000 – se tallet for din kommune

Dansk Boligforsikring har på baggrund af opgørelsen fra boligstat.dk og Bolig- og Planstyrelsen foretaget en analyse af data for boligbestanden fordelt på landets kommuner med afsæt i opførelsesåret for bygningen samt boligtypen. Data for statistikken er baseret på opgørelsen fra år 2000 til 2021.

Antallet af boliger i Danmark er opgjort til omtrent 2,9 mio., hvor hovedboligtyperne kan indsnævres til fire overordnede boligtyper – ejerbolig, andelsbolig, privat udlejningsbolig og almen bolig samt sektoren for offentlige boliger. Flere af nævnte boligtyper kan opdeles med underkategorier, men det, der adskiller disse boligtyper fra andre, er faktorer som ejerforholdet i boligen, selve beskatningen, beboernes dispositionsret, graden af fællesskab, lovmæssig regulering, offentlig støtte m.m.

Herunder er en oversigt over boligbestanden opgjort i de respektive sektorer.

Boligbestanden Danmark

 

 

Ovenforstående diagram indikerer, at hovedparten af boligbestanden i det danske boligmarked består af ejerboliger (48,8%). Ejerboligerne udgør det, der svarer til ca. 1.427.000 boliger på landsplan efterfulgt af privat udlejningsboliger med 21,9%. De 21,9% udgør ca. 642.000 boliger. De almene boliger udgør 627.000 boliger, hvilket svarer til 21,4%. Boligbestanden for andelsboliger ligger på 6,9%, hvorfor denne sektor består af ca. 202.000 boliger. Endeligt er der offentlige boliger, som med 0,9% udgør ca. 27.000 boliger.

Det man skal bemærke med de offentlige boliger er, at det omfatter botilbud som plejehjem jf. serviceloven. Endvidere kan der ske en ændring fra, at en bolig, som er kategoriseret som ejer, ændres til privat udlejning. Det skyldes, at nogle boliger i forbindelse med forældrekøb i praksis går fra ejerbolig til udlejningsbolig. Andelsboligmarkedet har også fået en tilstrømning, hvor flere udlejningsejendomme er tilgået sektoren for andelsboliger i forbindelse med dannelse af andelsboligforeninger, hvor boligen er købt på andelsbasis.

Nettotilvækst af boliger

Siden år 1900 har der været en nettotilvækst i boligmarkedet. I takt med at efterspørgslen på boliger har været stigende grundet befolkningstilvækst, urbanisering m.v., estimeres det, at der i gennemsnit har været en boligmasseforøgelse på 20.000 boliger om året. I udviklingen, kan der gennem årene, ses forskydninger, hvilket bl.a. skyldes nybyggeri, da eksempelvis ejerboliger er konjunkturfølsomme, når det sammenlignes med andre former for boligbyggerier.

Antallet af opførte boliger – 2000-2021

Der tages udgangspunkt i hovedsektorerne for boligtyperne, hvorfor almene boliger dækker over almene familieboliger, almene ældreboliger, almene plejeboliger etc. Ligeledes gør det sig gældende for boliger, som er kategoriseret som private udlejningsboliger af typen ”ikke ejerboliger” og ”ejerboliger”. I opgørelsen for boligbestanden, som er illustreret i graferne, tages der ikke højde for øvrige kollegieboliger.

I perioden 2000 til 2021 er der opført flest boliger af typen ejerboliger i Københavns Kommune med 12.822 nye boliger på 21 år. Denne tilvækst, der har været på boligmarkedet af nyopførte ejerboliger, er forventelig for storbyerne. Ærø Kommune er kommunen med færrest nyopførte ejerboliger i perioden, hvilket ikke er overraskende, når størrelsen på kommunen og indbyggertallet tages i betragtning. Der er i perioden kun opført 58 nye ejerboliger på Ærø, der rummer et folketal på ca. 6.015. Sammenlagt er der i perioden opført 170.094 ejerboliger.

En anden boligtype, som er medtaget, er andelsboliger, hvor der ses størst tilvækst i forhold til opførelser, er Aalborg Kommune. Igen en af de store byer i Danmark, hvor der i perioden er opført 1.933 andelsboliger. I flere kommuner viser det sig, at der ikke er opført andelsboliger. De kommuner, der er tale om, er Albertslund Kommune, Vallensbæk Kommune, Hørsholm Kommune, Samsø Kommune og Læsø Kommune. Det er derfor i overvejende grad Vestegnskommuner og Ø-kommuner, hvor der ses færrest opførte boliger på andelsbasis, og der er i alt opført 26.650 boliger af denne type i perioden.

I forhold til private udlejningsboliger er det Københavns Kommune, der igen tager førstepladsen for flest opførelser. I denne kommune er der i perioden opført 24.569 private udlejningsboliger, hvilket svarer til 21,28% af alle opførte boliger af denne type i perioden. Sammenlagt udgør antallet 115.477, hvoraf der er opført færrest i Ø-kommunerne Ærø (15) og Læsø (15).

Af hensyn til almene boliger, som dækker over almene familie-, ældre-, pleje- og andre almene boliger, viser statistikken, at kommunen med flest opførte boliger af nævnte type er Aarhus Kommune. I denne kommune er der i perioden opført 8.225 almene boliger, hvilket svarer til ca. en tiendedel af de 82.930 boliger på landsplan fra 2000-2021. Det der kendetegner denne boligtype er, at den er administreret af en almen boligorganisation.

Opførelsen af offentlige boliger i perioden udgør i alt 3.885, hvoraf der er opført flest i Viborg Kommune med 143 offentlige boliger. Kommunerne, hvor der ikke er opført boliger af denne type, er Ballerup Kommune, Ærø Kommune og Læsø Kommune.

Boligbestanden opgjort i kommuner

Områderne, der tages udgangspunkt i, er kommunerne i Danmark, hvor der ses på statistikken for tilvæksten i boligbestanden siden år 2000 til og med år 2021 (opførelsesår) samt boligtype. Disse tal kan derfor forventes at være ændret i 2022, når den gennemsnitlige nettotilvækst af boliger tages i betragtning.

Klik på den kommune du ønsker at se boligbestanden for herunder.

Boligbestanden Albertslund Kommune    Boligbestanden Allerød Kommune

Boligbestanden Assens Kommune    Boligbestanden Ballerup Kommune

Boligbestanden Billund Kommune    Boligbestanden Bornholm Kommune

Boligbestanden Brøndby Kommune    Boligbestanden Brønderslev Kommune

Boligbestanden Dragør Kommune  Boligbestanden Egedal Kommune

Boligbestanden Esbjerg Kommune  Boligbestanden Fanø Kommune

Boligbestanden Favrskov Kommune  Boligbestanden Faxe Kommune

Boligbestanden Fredensborg Kommune  Boligbestanden Fredericia Kommune

Boligbestanden Frederiksberg Kommune  Boligbestanden Frederikshavn Kommune

Boligbestanden Frederikssund Kommune  Boligbestanden Furesø Kommune

Boligbestanden Faaborg-Midtfyn Kommune  Boligbestanden Gentofte Kommune

Boligbestanden Gladsaxe Kommune  Boligbestanden Glostrup Kommune

Boligbestanden Greve Kommune  Boligbestanden Gribskov Kommune

Boligbestanden Guldborgsund Kommune  Boligbestanden Haderslev Kommune

Boligbestanden Halsnæs Kommune  Boligbestanden Hedensted Kommune

Boligbestanden Helsingør Kommune  Boligbestanden Herlev Kommune

Boligbestanden Herning Kommune   Boligbestanden Hillerød Kommune

Boligbestanden Hjørring Kommune  Boligbestanden Holbæk Kommune

Boligbestanden Holstebro Kommune  Boligbestanden Horsens Kommune

Boligbestanden Hvidovre Kommune  Boligbestanden Høje Taastrup Kommune

Boligbestanden Hørsholm Kommune  Boligbestanden Ikast Brande Kommune

Boligbestanden Ishøj Kommune  Boligbestanden Jammerbugt Kommune

Boligbestanden Kalundborg Kommune  Boligbestanden Kerteminde Kommune

Boligbestanden Kolding Kommune  Boligbestanden Københavns Kommune

Boligbestanden Køge Kommune  Boligbestanden Langeland Kommune

Boligbestanden Lejre Kommune  Boligbestanden Lemvig Kommune

Boligbestanden Lolland Kommune  Boligbestanden Lyngby Taarbæk Kommune

Boligbestanden Læsø Kommune  Boligbestanden Mariagerfjord Kommune

Boligbestanden Middelfart Kommune  Boligbestanden Morsø Kommune

Boligbestanden Norddjurs Kommune  Boligbestanden Nordfyns Kommune

Boligbestanden Nyborg Kommune  Boligbestanden Næstved

Boligbestanden Odder Kommune  Boligbestanden Odense Kommune

Boligbestanden Odsherred Kommune  Boligbestanden Randers Kommune

Boligbestanden Rebild Kommune  Boligbestanden Ringkøbing Skjern Kommune

Boligbestanden Ringsted Kommune  Boligbestanden Roskilde Kommune

Boligbestanden Rudersdal Kommune  Boligbestanden Rødovre Kommune

Boligbestanden Samsø Kommune  Boligbestanden Silkeborg Kommune

Boligbestanden Skanderborg Kommune  Boligbestanden Skive Kommune

Boligbestanden Slagelse Kommune  Boligbestanden Solrød Kommune

Boligbestanden Sorø Kommune  Boligbestanden Stevns Kommune

Boligbestanden Struer Kommune  Boligbestanden Svendborg Kommune

Boligbestanden Syddjurs Kommune  Boligbestanden Sønderborg Kommune

Boligbestanden Thisted KommuneBoligbestanden Tønder Kommune

Boligbestanden Tårnby Kommune  Boligbestanden Vallensbæk Kommune

Boligbestanden Varde Kommune  Boligbestanden Vejen Kommune

Boligbestanden Vejle Kommune  Boligbestanden Vesthimmerlands Kommune

Boligbestanden Viborg Kommune  Boligbestanden Vordingborg Kommune

Boligbestanden Ærø Kommune  Boligbestanden Aabenraa Kommune

Boligbestanden Aalborg Kommune  Boligbestanden Aarhus Kommune