Midlertidig procedure ved besigtigelser foretaget for Dansk Boligforsikring A/S fra og med 12. marts 2020

Senest opdateret 19. marts 2020 og 23. marts 2020

Baggrund

I lyset af myndighedernes udmeldinger, skal nedenstående procedure følges i forbindelse med planlægning og udførelse af besigtigelser hos forsikringstagere.

Proceduren er fastlagt for at sikre størst mulige sikkerhed for både besigtigelseskonsulenter og forsikringstagere.

Besigtigelseskonsulenternes ansvar

Det er besigtigelseskonsulentens ansvar altid at have relevant udstyr med i bilen for at minimere risiko for smitte. Det drejer sig om éngangshandsker, spray samt éngangsklude til afspritning af udstyr.

Det er besigtigelseskonsulentens ansvar at bruge dette udstyr under hver besigtigelse og at udstyret i øvrigt behørigt afsprittes/rengøres, inden der køres fra én besigtigelse til den næste

Kontakten med forsikringstager

Forsikringstager kontaktes telefonisk 2 gange inden besigtigelse.

Første telefoniske kontakt finder sted i forbindelse med bookning af besøget.

Her bliver forsikringstager oplyst om følgende:

Af hensyn til at forhindre smittespredning mest muligt har vi nogle spørgsmål, vi skal stille jer, inden vi kan komme ud.

  • Er der nogen i husstanden, der er syge i øjeblikket?
  • Er der nogen i husstanden, der er i den særlige risikogruppe med hensyn til coronasmitte? (ældre, kronisk syge, gravide)?

 
Hvis der svares ja til spørgsmål 1 kan besøg ikke planlægges – forsikringstager skal oplyses om, at han/hun skal kontakte os pr. mail, når sygdommen er overstået.

Hvis der svares nej til spørgsmål 1, men ”ja” til spørgsmål 2, skal forsikringstager spørges, om der stadig ønskes besigtigelse.

Hvis der svares nej til spørgsmål 1 og 2, kan besigtigelsen bekræftes og der gives oplysning om, at besigtigelsen kommer til at foregå således:

  • Vi kan desværre ikke give hånd, når vi kommer og går – og vi følger myndighedernes anbefaling om at holde en afstand på 2 meter under hele besigtigelsen.
  • Vi bærer handsker under hele besigtigelsen.

 
Af hensyn til situationen, må der kun deltage én person fra husstanden ved besigtigelsen. Forsikringstager må altså ikke have flere familiemedlemmer og/eller andre repræsentanter til stede under selve besigtigelsen.

Anden telefoniske kontakt med forsikringstager finder sted på samme dato, som besigtigelsen er planlagt til.

Her spørges om

  • Der er sket ændringer i situationen i husstanden siden sidste opkald – er der sygdom eller andet, man skal være opmærksom på?

 
Er der sygdom i husstanden nu, skal besigtigelsen udskydes. Forsikringstager skal oplyses om, at han/hun skal kontakte Dansk Boligforsikring pr. mail, når sygdommen er overstået.

Hvis der ikke er sygdom i husstanden, kan besigtigelsen gennemføres under de vilkår, der er skitseret ovenfor – altså:

  • Der gives ikke hånd (konsulenten skal bære handsker under hele besigtigelsen)
  • Der skal holdes en afstand på 2 meter under hele besigtigelsen
  • Der må kun deltage én person fra husstanden i besigtigelsen.

 
Vilkårene gentages for forsikringstager og vedkommende skal bekræfte, at han/hun er indforstået hermed.

OBS: Dansk Boligforsikring følger løbende myndighedernes udmeldinger, derfor kan vi blive nødt til at midlertidigt opdatere vores procedurer med meget kort varsel.