Læg en plan for årets vedligeholdelse

Som boligejer vil store og små vedligeholdelsesopgaver altid trænge sig på. Det kan hurtigt virke overvældende at vide, hvornår hvad skal laves, og ikke mindst hvordan. Derudover er det helle ikke gratis at udbedre og forbedre boligen, da det både kræver det rette værktøj og nødvendigt materiale.

Hos Dansk Boligforsikring fortæller vi dig, hvordan du bedst prioriterer årets vedligeholdelsesopgaver, så du kan være på forkant hele året.

Du kan ikke slippe for vedligeholdelse

Uanset, om du bor i et gammelt eller nyt hus, kan du ikke slippe for vedligeholdelsesopgaver. I Danmark er huse udsat for omskiftelige og voldsomme påvirkninger fra vind og vejr – sol og varme om sommeren, blæst og regn om efteråret og frost og sne om vinteren. De mange skift kan ikke undgå at slide på konstruktioner, materialer og nedbryde overflader som taget og ydermure.

Desværre findes der ikke nogen facitliste for, hvordan et hus bør blive vedligeholdt, da det kommer an på husets generelle stand. Derfor er det vigtigt, at overse og vurdere husets tilstand, således vedligeholdelsesarbejdet kan prioriteres på både kort og lang sigt. Så hvad skal du tænke over, når du planlægger opgaverne for året?

Materialer og metoder

Som sagt er det ikke gratis at vedligeholde et hus, derfor er prioritetslisten et spørgsmål om økonomi. Selvom det koster penge at vedligeholde, så koster det mere at lade være, da almindelig slitage kan udvikle sig til egentlige skader. Da mange opgaver kan udføres uden professionel hjælp, vælger de fleste at udføre arbejdet selv. Det kræver bare, at man sætter sig ordentligt ind i situationen, materialer som skal bruges og den nødvendige teknik, da besparelser igen kan koste dyrt på længere sigt.

Prioritér de vigtigste opgaver

Fornuftig vedligeholdelse handler om at prioritere de vigtigste opgaver først, det indebærer bl.a. prioritering af tag of facader, som holder regn ude af huset. Lysten til at investere i et nyt køkken er nok højere og vil give mest glæde i det daglige, men hvis ens tag er nedslidt, så skal det uden diskussion prioriteres højere end det kosmetiske. Et utæt tag kan nemlig resultere i svamp og råd, som er til fare for husets generelle fare. Et andet eksempel på reparationer og vedligeholdelse er vand- og afløbsinstallationer, som skal prioriteres højt.

Kortsigtet og langsigtet vedligeholdelse

Da mange vedligeholdelsesopgaver opstår uden på huset, bliver de fleste udført i sommerhalvåret, når vejret tillader det. Det gælder bl.a. maling og pudsning af den ydre facade, som kræver, at vejret er lunt og tørt, dog ikke med direkte sol, da det kan forårsage for hurtig fordampning. Rensning af tagrender bør altid foretages i efteråret, når bladene er faldet af. Større opgaver som vinduer og facader kræver på tid og penge. Derfor kan de sagtens planlægges et par år i forvejen og være en del af den langsigtede plan.

Start derfor altid med at udarbejde en årlig vedligeholdelsesplan, så du kan få et overblik over de langsigtede opgaver, hvilket giver mere luft og rum til mindre og mere spontane opgaver.