Hvordan kan tørke ramme din bolig?

Normalt fokuserer vi på regn og vandskader, når vi taler om, hvordan klimaændringerne skaber nye udfordringer for boligerne. Dog kan en lang, tør og varm sommer lede til lige så store skader på huset – selvom det i dette tilfælde er langt færre, der bliver ramt af denne type skader.

Ekstrem tørke har potentiale til at medføre alvorlige skader på huse i form af revner, hvilket forekommer når jorden under huset tørrer ind. Hos Dansk Boligforsikring fortæller vi dig, hvordan man bedst identificerer tørkeskader og og forholder sig til dem, således situationen kommer under kontrol hurtigst muligt.

Tørkeskader versus sætningsskader

For det utrænede øje kan sætnings- og tørkeskader ligne hinanden. Dog er de forskellige, hvorfor de også skal håndteres forskelligt. Ved tørkeskader er der i de fleste tilfælde ikke tale om selve funderingen, men jorden under den. Under ekstrem tørke kommer vandbalancen i jorden i uro, hvilket fører til, at jorden skrumper ind. Det betyder, at balancen skal på plads igen, hvorfor revner til den tid kan helt eller delvist lukke sig igen, i takt med at jorden genvinder sin balance. Derfor er det vigtigt at væbne sig med tålmodighed og afvente til forskel fra, hvis der er tale om sætningsskader.

Er der tale om sætningsskader, handler det om at udbedre funderingen så hurtigt som muligt, for at forhindre yderligere skader. Når udbedringen er overstået, kan reparationer på øvrige skader foretages.

Hvorfor opstår tørkeskader?

Tørkeskader opstår, når den fede lerjord under mange huse, tørrer ud som følge af ekstrem varme og manglende regn. I disse tilfælde vil buske og træer være i underskud af væske, hvorfor de vil forsøge at suge væske og fugt ud af jorden. Når jorden tørrer ud, svinder den og får huset til at hælde eller “sætte sig”, da jorden lige pludselig fylder mindre under huset.

Kan man undgå tørkeskader?

Selvom det virker logisk, så er fældning af store træer og buske i haven ikke den nødvendige løsning, selvom de er med til at suge fugten ud af leret under jorden. Derudover er der brug for buske og træer i haven i perioder, hvor der falder meget regn. Konsekventligt er det næsten umuligt at forebygge tørkeskader.

Sådan forholder man sig til tørkeskader

Revner forårsaget af tørke, kan oftest findes på både indersiden og ydersiden af huset. Er revnen opstået uden for, gælder det om at tage stilling til, om det er en ren kosmetisk revne, der kan lede til fugtindtrængen, eller om det er en revne, der kan mindske husets funktionsevne. Der findes mange forskellige former for revner, hvorfor det er essentielt at huske på, at alle løsninger ikke egner til alle problemer.