En ejerskifteforsikring giver økonomisk tryghed

Et huskøb er højst sandsynligt én af de største privatøkonomiske investeringer, du kommer til at foretage i hele dit liv. Et huskøb indeholder nemlig meget mere, end blot en underskrift på købsaftalen.

Der er mange beslutninger, der skal undersøges, overvejes og træffes – herunder fordelen ved at tegne en ejerskifteforsikring.

Inden du tegner en ejerskifteforsikring, er det en god idé at eftersøge, hvad en ejerskifteforsikring er, hvordan den dækker i tilfælde af skader, og hvad den koster.

Hvorvidt et forhold er dækket under en ejerskifteforsikring, vil altid skulle vurderes konkret. Kontakt derfor Dansk Boligforsikring, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din sag er dækket af din ejerskifteforsikring.

Økonomisk tryghed

Inden du beslutter dig for at købe et nyt hus, så har du formentlig fået stukket en tilstandsrapport i hånden, der dikterer nuværende skader på boligen. Det vil sige, at skader som allerede er nævnt i tilstandsrapporten ikke er dækket af ejerskifteforsikring. Så tænker du nok, “men, hvad dækker en ejerskifteforsikring så?”.

En ejerskifteforsikring dækker i tilfælde af, at du opdager skader eller mangler på boligen, som ikke er fremført i tilstandsrapporten. Det giver en økonomisk tryghed, hvis der i årene efter huskøbet, viser sig skjulte skader, som ikke har været opdaget, inden overtagelse.

En ejerskifteforsikring kan tegnes for sommerhuse, ejerlejligheder, rækkehuse og enfamiliehuse.

Din forsikring mod uforudsete udgifter

Uforudsete udgifter kan efterlade et betydeligt hulrum i pengepungen. Derfor er en ejerskifteforsikring den eneste mulighed, du har for at sikre dig økonomisk mod større uforudsete udgifter.

Såfremt sælger har fremlagt en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og et bindende tilbud om en ejerskifteforsikring, så er det ikke muligt at rejse et erstatningskrav mod sælger på et senere tidspunkt – uanset, om du vælger at købe forsikring eller ej. På samme måde, som køber har mulighed for at tegne en forsikring, så er sælgers erstatningsansvar også flyttet over i en anden forsikringsordning.

Det betyder, at alle mellemværende mellem køber og sælger allerede er klaret, når handlen indgås.

Såfremt, du opdager skader på boligen, er du ikke nødsaget til at gå til sælger, men blot gå til din ejerskifteforsikring med henblik på at få dækket skaden.

Forudsætning for dækning

En tilstandsrapport har til formål at oplyse køber om nuværende skader og mangler på boligen. Således har køber allerede accepteret eventuelle skader, når handlen indgås. Konsekventligt kan køber ikke kræve erstatning for nævnte skader. Derudover dækker en ejerskifteforsikring heller ikke almindelige forhold, som er at forvente af et hus med en tilsvarende alder.

Som udgangspunkt løber en ejerskifteforsikring over 5 år, hvor køber er dækket i tilfælde af skader eller mangler på boligen, som ikke er benævnt i tilstandsrapporten. En løbetid på kun fem år vurderes af mange som for kort. Hos Dansk Boligforsikring er det muligt at forlænge ejerskifteforsikringen til en udvidet ejerskifteforsikring. Med en udvidet ejerskifteforsikring er køber dækket i op til 10 år. Til forskel fra basis-forsikringen, så dækker en udvidet ejerskifteforsikring et større areal af skader, herunder ulovlige bygningsindretninger, ulovlig stik- og kloakledninger i grunden udenfor bygningen og kosmetiske forskellige på fliser og sanitet.

Når du skal beslutte, hvorvidt du bør tegne en basis- eller udvidet ejerskifteforsikring, så er det en god idé at overveje, hvor lang tid du regner med at blive boende i boligen. Forsikringen ophører nemlig, såfremt du flytter før tid. Det er derfor værd at indberegne, om der er tale om en kort- eller langsigtet investering.