Få styr på, hvad dit rådighedsbeløb skal være ved huskøb

Rådighedsbeløbet er et af de helt store nøgleord, når vi snakker huskøb. Men hvad dækker ordet egentlig over, og hvordan skal du forholde dig til det under boligkøbsprocessen?

Groft optegnet dækker rådighedsbeløb over det, der er tilbage på din konto, efter du har fået løn, og alle de faste udgifter er trukket fra. Rådighedsbeløbet er altså det beløb, du afsætter til at betale de variable udgifter med.

Nedenfor kan du se eksempler på typiske faste udgifter og variable udgifter:

Faste udgifter

 • Boligudgifter (eksempelvis husleje, ejerudgift, lån)
 • Forbrug (vand, varme, el)
 • Forsikringer
 • A-kasse og fagforening
 • Transport
 • TV
 • Mobil
 • Abonnementer (streaming-tjenester, avis, magasiner)
 • Fritidsaktiviteter og hobbyer (kontingenter etc.)

Variable udgifter

 • Mad og indkøb
 • Cafe- og restaurantbesøg
 • Fornøjelser (biograf, forlystelser, spontane køb etc.)
 • Tøj og sko
 • Ferier
 • Gaver
 • Elektronik
 • Uforudsete udgifter
 • Opsparing

 Rådighedsbeløb single og par

Afhængigt af hvilken bank du kigger på, kan det variere, hvor højt rådighedsbeløb ved huskøb der anbefales som hhv. single og par. Niveauet ligger dog nogenlunde som følgende:

 • Enlige = 5000-6000 kr.
 • Par/samlevende = 8000-10.000 kr.
 • Ekstra per barn = 2500 kr.

Det kan ikke understreges nok, at det er din individuelle livsstil, der afgør, hvor højt rådighedsbeløbet skal være, når du skal købe bolig. Du kan altså ikke udelukkende tage udgangspunkt i standardiserede anbefalinger. Hvor mange penge man bruger på restaurantbesøg, på madindkøb eller på ferier, varierer utroligt meget. Derfor er det også vigtigt, at du kigger på, hvad dit forbrug indtil videre har ligget på, og om der er fremtidige faktorer, der er værd at medtænke i beregningen. Hvis I står over for familieforøgelse, skal I eksempelvis regne med, at rådighedsbeløbet skal være større. Hvis du undervurderer, hvor højt rådighedsbeløbet skal være, risikerer du blot at ende med at sidde alt for stramt økonomisk.

Det anbefales, at opsparing indgår som en fast del af de variable udgifter, så du løbende sparer op. På den måde er du rustet til, hvis der lige pludselig dukker et engangsbeløb op, der er højere end forventet. Det kunne være en rejse, et depositum, møbler eller udbetaling til en bolig.

Hvorfor er rådighedsbeløbet vigtigt?

Rådighedsbeløbet er vigtigt både i forhold til dig selv og til bankerne. Når du har dannet dig et overblik over alle dine faste udgifter, ved du også præcist, hvor meget der er at gøre godt med efterfølgende. Således undgår du både overtræk på kontoen og negative overraskelser i økonomien.

I forbindelse med et huskøb bruger bankerne blandt andet dit rådighedsbeløb til at vurdere, hvor sund økonomi du har. Hvis de kan se, at du ikke har overtræk, at du lægger penge til side hver måned og betaler dine regninger, og dit rådighedsbeløb generelt ser fornuftig ud, er der gode muligheder for at låne penge. De bruger også beløbet til at vurdere, hvor meget luft du vil have i økonomien ud fra et givent lån. Jo højere rådighedsbeløb, jo flere penge vil du også typisk kunne låne. Er dit rådighedsbeløb derimod meget lavt, er der større risiko for, at du på et tidspunkt ikke vil kunne afbetale på lånet til banken. Banken vil således være mindre villige til at låne penge til dig.

Læs guide til boligkøb her