Overtagelse af hus med dispositionsret: Det skal du vide

Når man som boligkøber overtager en bolig, kan det ske, at man får nøglerne før den officielle overtagelsesdag. Hvis det er tilfældet, er der tale om overtagelse af huset med dispositionsret. En aftale om dispositionsret kan både køber og sælger drage fordel af, men det er vigtigt at kende forskellen på dispositionsdagen og overtagelsesdagen og vide, hvilke forpligtelser henholdsvis køber og sælger har i dispositionsperioden.

I dette blogindlæg kan du blive meget klogere på, hvad du skal vide, hvis du som køber får nøglerne før den officielle overdragelse.

Hvad er dispositionsret?

Det dækker over retten til at disponere over og have adgang til boligen før den officielle overtagelsesdato. Det er en ting, som mange gør brug af i en forhandling, da man som køber får en periode med gratis husleje. Sælger betaler nemlig typisk alle de faste udgifter, som er forbundet med boligen i dispositionsperioden. Når man har dispositionsret, ejer man ikke juridisk set boligen, men man overtager nøglerne. Man har typisk også en række forpligtelser, fx skal man betale for forbruget og forsikringerne i dispositionsperioden.

Hvad er forskellen på dispositionsdagen og overtagelsesdagen?

Har man som køber har dispositionsret, er det vigtigt at vide, at der er forskel på dispositionsdagen og overtagelsesdagen, Den dag, man som køber overtager nøglerne til boligen, kaldes dispositionsdagen. Herfra har man adgang til boligen og kan disponere over den, men man har ikke udgifterne til den. Overtagelsesdagen er derimod den dag, hvor køber officielt og rent juridisk overtager boligen. Det er den endelige overtagelsesdato, som fremgår af købsaftalen og skødet. Fra overtagelsesdagen har man som køber dermed alle udgifter, ejendomsretten og risikoen.

Hvilke fordele er der ved dispositionsret for køber og sælger?

Ved overtagelse af et hus med dispositionsret er der en række fordele for både køber og sælger. For sælger, der er fraflyttet boligen, er det en fordel at overdrage nøglen tidligere, fordi man slipper for ansvaret og ikke betaler for forbrug. For køber er det en fordel, fordi man slipper for at betale de faste udgifter, der er forbundet med huset i dispositionsperioden. De eneste udgifter, man har, er til forbrug og forsikringer.

5 ting du skal vide om dispositionsret

  1. Faste udgifter til den nye bolig betales af sælger i dispositionsperioden, men typisk overtager køber forbruget i perioden.
  2. For at få dispositionsretten skal køber have deponeret hele eller dele af købesummen.
  3. Skødet skal være underskrevet.
  4. Hvis det kun er dele af købesummen, der deponeres ved dispositionsdagen, skal man som sælger sikre sig, at køber kan betale den fulde købesum.
  5. Købers husforsikring og ejerskifteforsikring skal træde i kraft fra dispositionsdagen.