Køb af byggegrund: 6 vigtige ting at vide

Køb af byggegrund er et spændende skridt i retning af at realisere dine boligdrømme. En byggegrund er grundlæggende et stykke jord, som er egnet til opførelse af en bygning fx et hus. Når man køber en byggegrund, er der en del love og regler, som er vigtig at kende til, og derfor er det en god idé at sætte sig grundigt ind i det, før man kaster sig ud i det.

For at hjælpe dig godt på vej mod et forestående køb af byggegrund har vi samlet 6 vigtige ting at vide.

1. Der findes to forskellige typer af byggegrunde

En byggegrund er som sagt et stykke jord, der kan bygges en bygning på. Men når man taler byggegrunde, er det vigtigt at være opmærksom på, at der findes to forskellige former for grunde – dem, der er klar til at blive bygget på og dem, der ikke er klar til at blive bygget på. En byggemodnet grund er klar til at få opført en bolig, og her er grunden klargjort med de nødvendige installationer. Det er desuden en grund, som fremgår af lokalplanerne, og her vil du kunne se, hvad der må opføres på grunden, og hvad der ikke må.

En ikke-byggemodnet grund er en grund, der ikke er klar til at blive bygget på. Her er jorden ikke blevet reguleret, og der er ikke foretaget kloakering og andre installationer. Typisk er det en grund, der har haft en anden status (fx landbrugsjord) i kommuneplanen, og derfor vil det også kræve ændringer i den at få omlagt grunden til en bygrund, hvor der må bygges på. For at få en ikke-byggemodnet grund til at blive byggemodnet skal der professionelle fagfolk (landskabsarkitekt, arkitekt og bygherren) ind for at lægge en plan for byggemodningen.

2. Sådan køber du en byggegrund

Et spørgsmål, mange stiller sig selv, hvis de overvejer at køb af en byggegrund er: “Hvordan køber man en byggegrund”. Svaret på det spørgsmål er, at det ligesom ved køb af et hus foregår ved, at man skriver under på en købsaftale udarbejdet af en ejendomsmægler. Forud for underskriften på købsaftalen skal sælgeren oplyse alle de ting, han/hun er bekendt med, ligesom det er en rigtig god idé som køber at sætte sig ind i alle de forhold, der er omkring grunden. Som køber har man pligt til at undersøge de forhold, der kan have betydning for grundens anvendelse. Når man køber en byggegrund, er det derfor vigtigt at sætte sig ind i alt fra lokalplaner, byggetilladelser, servitutter, fredningsloven, forurening og naturbeskyttelse, der alt sammen kan have betydning for selve byggeriet på byggegrunden.

3. Lokalplanen sætter rammen for byggeriet

Når man overvejer at købe en byggegrund, er lokalplanen vigtig at kende til. Lokalplanen er kommunens plan for anvendelsen og udviklingen af kommunens områder. Det betyder også, at det er denne, der bestemmer, hvor der må bygges nyt, og hvordan der må bygges. Lokalplanen vil også danne rammen for byggeprocenten på grunden, højden på bygningen, afstanden til skel og vej. Derudover kan der i lokalplanen fremgå et krav om valg af bestemte materialer.

4. Vær opmærksom på eventuelle servitutter

Nogle byggegrunde kan have servitutter indlagt. Det betyder, at der kan være begrænsninger af rettighederne og mulighederne på grunden.

5. Fredning- og naturbeskyttelselovene kan spille ind på dit byggeprojekt

Der er både en lov om naturbeskyttelse og en fredningslovgivning, som kan have betydning for dit byggeri. Naturbeskyttelsesloven kan blandt andet have en betydning for, hvor tæt på skov og andre naturområder, du må bygge, og fredningsloven kan have betydning for bevaring af eventuelle fredede bygninger på grunden, som ikke må rives ned, men som du som ejer er forpligtet til at bevare og vedligeholde.

6. Du kan ikke tegne en ejerskifteforsikring på en byggegrund

Ejerskifteforsikringen kan ikke tegnes på en ubebygget grund og på grunde under opførelse. For at man kan tegne en ejerskifteforsikring på nyopførte ejendomme, skal de være færdigmeldte.