Hvorfor skal du tegne en ejerskifteforsikring?

Står man midt i at skulle sælge eller købe en bolig, så er en ejerskifteforsikring med tilhørende tilstands- og elinstallationsrapport en nødvendighed. Men er du også i tvivl om, hvad en ejerskifteforsikring egentligt dækker?

Læs med her, og bliv klogere på, hvad en ejerskifteforsikring dækker, og hvad den ikke dækker. Hvis du er i tvivl om, hvad en ejerskifteforsikring egentlig er; hvad den indebærer, og hvornår den kan bruges, kan du med fordel starte ud med denne side.

En fordel for både køber og sælger

Oftest bliver en ejerskifteforsikring primært tilbudt til køber i forbindelse med, at der bliver tegnet en tilstandsrapport. Men i virkeligheden kan en ejerskifteforsikring også komme sælger til gode i det lange løb.

For sælger

Som boligsælger i Danmark, har du et såkaldt sælgeransvar. Det betyder, at du som udgangspunkt bærer ansvaret for eventuelle mangler og skader på boligen, som på købstidspunktet ikke er synligt, men senere fremtræder.

Gennemføres bolighandlen uden en ejerskifteforsikring skal du som sælger betale for, at køber kan udbedre skaderne. Uden en ejerskifteforsikring kan sådan en situation hurtigt blive en dyr omgang og næsten umulig at betale uden videre.

For køber

Som køber, kan manglen på en ejerskifteforsikring også lede til større problemer. Sælger kan nemlig nægte at påtage sig ansvaret, hvorfor du selv kan ende med at stå med regningen. Konsekventligt kan det ende i årelange stridigheder og kostelige retssager, uden sikkerhed for, at sælger ender med at betale for skaderne.

Derfor kan en ejerskifteforsikring fra Dansk Boligforsikring være løsningen på problemet for både køber og sælger.

Hvad er fordelene ved en ejerskifteforsikring?

Med en ejerskifteforsikring i hånden opnår du som køber den sikkerhed, der ligger i, blot at skulle kontakte dit forsikringsselskab, hvis der skulle opstå fejl eller mangler på din bolig. Dermed undgår du at skulle kontakte sælger og diskutere sagen videre.

Som sælger, kan du komme udenom sælgeransvaret ved at indhente tilbud på ejerskifteforsikringer fra forskellige forsikringsselskaber og få en godkendt byggesagkyndig til at udarbejde en tilstandsrapport. Konsekventligt skal du kun tilbyde køber at betale forsikringspræmien på den billigste ejerskifteforsikring.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring, og hvad dækker den ikke?

En ejerskifteforsikring vil altid være en fordelagtig løsning for både sælger og køber, når en bolig skal handles. Men hvad dækker den helt præcist?

Kort fortalt dækker en ejerskifteforsikring de uforudsete skader en din bolig, som ikke er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, og som først bliver opdaget efter boligkøbet.

For at være dækket skal skaderne være af en bestemt værdi, hvor de vurderes til at forringe både boligens værdi eller funktion.

Hos Dansk Boligforsikring dækker ejerskifteforsikringer typisk bygningsskader, fejl i bygningskonstruktionen eller ulovlige vvs- og elinstallationer. Forsikringen løber oftest over fem år, men kan forlænges til en udvidet ejerskifteforsikring ved henvendelse til forsikringsselskabet.

Helt konkret

Trods forklaringen på en ejerskifteforsikrings dækning, føler mange sig stadig forvirret over den mængde af forskellige typer af ejerskifteforsikringer, som de har mulighed for at tegne, når de køber bolig.

Kort sagt, så dækker en ejerskifteforsikring ikke skader, der allerede er nævnt af sælger i tilstandsrapporten eller skader, som køber allerede er bekendt med på dagen for overtagelse.

Derudover dækker ejerskifteforsikringen heller ikke skader, som opstår på boligen efter overtagelsesdatoen. Det vil sige, at stormskader, frostskader, hærværk eller vandskader ikke dækkes. Her er det din almindelige husforsikring, der dækker.

Skønhedsmæssige mangler, der ikke forringer værdi eller funktion dækkes heller ikke af en ejerskifteforsikring.

Hos Dansk Boligforsikring er vi eksperter inden for ejerskifteforsikringer. Så er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os!