Regler for opsætning af hegn – sådan gør du det korrekt

At opføre et hegn omkring ens ejendom kan være en god måde at øge privatlivets fred,
sikkerhed og æstetik. Men før du går i gang med at opsætte et hegn, er det vigtigt at forstå
de regler og forskrifter, der gælder for dette. Herunder er en oversigt over nogle af de
vigtigste regler for opsætning af hegn, hvor der kan være lokale bestemmelser, kommunale
bestemmelser og lov om hegn.

Hegn regler

Inden man opfører et nyt hegn, er det vigtigt, at man undersøger de bestemmelser, som er
vedtaget lokalt (ejerforeningen) eller kommunalt. Visse lokale planer pådutter
ejendomsejere, at hegnet skal være af en vis type, vis farve og en maksimal højde for
hegnet. Hvis du opfører et hegn, som ikke opfylder de krav, som står i bestemmelserne, kan
det betyde, at det nye hegn skal tages ned. Sørg for at få den nødvendige tilladelse, så du
ikke ender i en situation, hvor du har revet det gamle hegn ned, og at dit nye hegn ikke kan
godkendes.

Regler for placering af hegn

Når du har fået bekræftet, at dit hegn er af godkendt type, så du kan opsætte dit nye hegn,
er det vigtigt, at du planlægger placeringen præcist. Med det menes der, at du har en
ejendomsgrænse, så du ikke må overskride din egen grund. Hvis dit nye hegns placering
ikke planlægges og opsættes korrekt, vil du overskride dine grænser. Det kan betyde, at dit
hegn skal rykkes, så det er inden for dine grænser. Med grænser menes der naboens grund,
offentlige veje etc., som er uden for den grund, som du ejer.

Hegn regler for højde

Hegnets højde er ofte reguleret af lokale bygningsregler, hvilket oftest er bestemmelser, som
kommunen har vedtaget for lokalplanen. Nogle kommuner tillader kun hegn af en bestemt
højde, mens andre tillader højere hegn under visse betingelser eller afhængigt af, hvor i
kommunen at ejendommen er placeret. Det er vigtigt at kende disse regler og respektere
dem, når du planlægger opsætning af dit hegn. Hvis du ikke overholder de hegn regler, der
er for højden, kan ledelsen eller kommunen bede dig om at reducere højden

Regler for materialer og udseende på hegn

Nogle kommuner eller byområder kan som nævnt have specifikke krav til hegnsmaterialer
og udseende af hegn. Krav til materialer kan omfatte hvilke træsorter, metaller eller vinyler,
som er tilladt at opføre hegn i. Hertil kan der også være krav til hvilken farve hegnet skal
have, eller at man har en håndfuld farver at vælge imellem. Disse hegn regler er vedtaget,
da man ønsker at sikre sig en vis æstetisk konsistens i området.

Regler for vedligeholdelse af hegn

Vedligeholdelse af hegn er forskelligt alt afhængigt af materialet, som hegnet er fremstillet
af. Når du har opsat dit nye hegn, er det vigtigt, at du vedligeholder det regelmæssigt.
Vedligeholdelse er ikke alene, at du fjerner alger, giver træbeskyttelse eller noget tredje, som er kosmetisk, men også at du sikrer dets sikkerhed og holdbarhed. Følg producentens
anbefalinger for vedligeholdelse af hegnet, herunder rengøring, farvning og reparation af
eventuelle skader.

Ovenstående hegn regler er de typiske hegn regler, som man følger, men der kan være
forskelle fra kommune til kommune, hvorfor man bør kontakte kommunen eller
ejerforeningen, så man opfører hegnet korrekt og efter reglerne første gang.
Der er en lov om hegn regler, som man kan læse mere om i ”Bekendtgørelse af lov om
hegn” på retsinformation.dk. Denne lov omfatter almindelige bestemmelser, rejsning af nyt
hegn, sløjfning af hegn, vedligeholdelse, hegnsynet og meget mere, hvilket kan være
uoverskueligt, men såfremt du følger de regler, der er i dit område, kan du opføre et nyt
hegn.