Få styr på boligens skjulte installationer

Har du styr på skjulte installationer i dit hus? Det er det højst sandsynligt de færreste, som har. Dog er det vigtigt at have overblikket, da flere skjulte installationer kan være problemfyldte og gøre skade.

Gamle elinstallationer, utætte kloakker, revnede brønde og skjulte vand- og varmerør kan lede til skader, der ikke er nemme at spotte. Som udgangspunkt finde der utallige skjulte materialer, installationer og konstruktioner i et hus. Derfor beregnes alt, hvad der ikke kan ses med det blotte øje som en skjult installation.

Skjulte installationer kan i værste tilfælde være forbundet med dyre og alvorlige skader, da skaderne oftest først opdages, når de allerede har udviklet sig. Derfor er det vigtigt at danne sig et overblik over de skjulte installationer i huset, så du ender med grimme overraskelser, skjulte installationer kan medføre.

Sådan får du overblikket

Det kan næsten virke som en umulig opgave at lokalisere skjulte installationer i et hus, da de jo er skjulte. Alligevel kan du selv gøre en række ting for at få klarhed over, hvilke skjulte installationer du har i dit hus:

1. Gennemgå husets forskellige tidsperioder

Det kan være hjælpsomt at finde tegningerne over dit hus, da det giver bedre indsigt i, hvilke byggematerialer der er blevet anvendt i huset. Når du har dannet dig et overblik over, hvilke materialer du har gøre med, er det nemmere at vurdere, om installationerne er i risiko for nedbrud på grund af alder.

2. Skab klarhed

Mange huse er blevet tilpasset gennem tiden. Derfor anbefales det at finde ud af, om huset har været gennem ombygninger eller har fået bygget til, da det har kunne medføre flere skjulte installationer.

3. Gå installationerne igennem

For at få bedre klarhed over eventuelle skjulte installationer er det en god idé at gennemgå husets tegninger, beskrivelser og plantegning, der viser et snit af huset, som bidrager til et solidt overblik over husets installationer. Derudover bør du altid tjekke husets tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

Da installationerne er skjulte, kan de være svære at opdage, før de har gjort skade på huset. Derfor er det vigtigt at reagere hurtigt, hvis du opgaver fugtskjolder eller revner, da det kan være tegn på, at de skjulte installationer kræver udbedring. For at være på den sikre side kan det være en god idé at konsultere en fagmand eller byggesagkyndig.

Hvilke skader kan opstå i boligens skjulte installationer?

Som udgangspunkt findes der fire grundlæggende årsager til, at skjulte installationer skaber problemer i boligen:

  1. Nytænkende metoder og trends
  2. Forældede materialer
  3. Manglende vedligeholdelse
  4. Fejlagtig opbygning / Forkerte materialer

 
Når det kommer til skader i skjulte installationer, så er gamle og ulovlige elinstallationer nogle, man skal være ekstrem opmærksom på, da de kan medføre brand i bygningen. Derfor gælder det om at udskifte ledninger, er har mere end 60 år på sig. Derudover bør kontakter, stik og samlinger, som er blevet installeret for mere end 40 år siden også blive skiftet ud for at undgå problemer.