En kold brise kan lede til frostsprængninger

Vinteren har meget at byde på såsom hyggelige aftenstunder i stuen med familien, en varm kop kakao og frost. De kolde tider byder på frostgrader, som har betydning for dine rør, hvis ikke de efterses eller er godt isolerede til vinteren.

Desværre overses følgeskader af frost blandt husejere, som mødes med knækkede rør, når isen tør op. Det er vigtigt at isoleringen af rørene undersøges, når den kolde brise har medført frostgrader i landet. Det er især vigtigt for ejere af sommerhuse og fritidshuse, som ikke benytter sig af ejendommene om vinteren.

Hvis der ikke er lukket korrekt for vandforsyningen til hanerne, der er placeret udendørs, så kan det medføre skader, som man først opdager, når det er for sent. Det er en god idé at være forberedt på kulden, så ejendommen er beskyttet.

Tip: Sluk for vandforsyningen i de boliger, hvor I ved, I ikke skal befinde jer i en længere periode. Tøm herefter alle rørene for rester af vand, da de kan medvirke til frostsprængninger.

Det man skal være opmærksom på, hvis skaden er sket

Hvis vinterkulden har forårsaget frostsprængninger, så skal man bedst muligt begrænse skaden. Vinterens vejr byder på sne, tøbrud og frost, som alle kan have alvorlige følgere, hvorfor man bør være opmærksom på følgende:

  • Loftet: Hvis der er sne på loftet, skal det fjernes med en kost eller en fejebakke. Inspicer herefter hvor sneen har trængt ind, således at området kan dækkes, da det kan medføre fugtskader. Inddrag forsikringsselskabet i forløbet ved at anmelde skaden og få det efterset, så det ikke udvikler sig. Glem ikke at dokumenterer med billeder.
  • Rør: Frostsprængninger kan være svære at spotte, hvorfor det oftest først ses, når frosten er tøet op. Her gælder det, at vandforsyningen lukkes fra hovedhanen og fjern de genstande, som ikke kan tåle vand. Dokumenter ligeledes med billeder og anmeld skaden til dit forsikringsselskab. Efterse isoleringen af dine rør da følgerne ved optøning kan medføre alvorlige konsekvenser for huset.
  • Tøbrud: Mængden af vand stiger, når tøbrud forekommer, da det smelter sneen. Det er derfor vigtigt at være på forkant ved at fjerne snedriver, som har lagt sig op af huset. Dermed kan smeltevandet forhindres i at trænge ind gennem eventuelle utætheder. Inspicer områder som lyskasser og kælderen, hvor smeltesne kan medføre skader. Igen skal alt dokumenteres med billeder og anmeldes til forsikringen, hvis skaden er sket.