Ejerskifteforsikring: Hvad betyder det for dit boligkøb?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, som du kan tegne, inden du skriver under på købskontrakten. Den har til formål at dække i tilfælde af skjulte skader, som ikke er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Som sælger bliver sælgeransvaret også fraskrevet.

Som udgangspunkt er det frivilligt, om man ønsker at få udarbejdet en ejerskifteforsikringen. Alligevel kan det vise sig at være en økonomisk investering, da udbedring af skader eller mangler på boligen ofte ender i en større økonomisk post. Det er sælgers ansvar at indhente tilbud på forsikringen, såfremt sælger også har indhentet tilstands- og elinstallationsrapport.

Hvorvidt et forhold er dækket under din ejerskifteforsikring, skal altid vurderes konkret. Kontakt derfor Dansk Boligforsikring, hvis du er i tvivl om, eller ønsker at høre mere om dækningsgraden af en ejerskifteforsikring.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

Det er muligt at tegne en ejerskifteforsikring til enfamiliehuse, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Som standard dække forsikringen i op til 5 år, som prisen florerer efter. Vælge man at få tegnet en ejerskifteforsikring, som er indhentet af sælger, deles udgiften mellem sælger og køber. Er køber ikke tilfreds med den indhentede forsikring, står køber selv for at betale merudgiften, såfremt køber finder en anden og dyrere ejerskifteforsikring.

Ifølge Bolius blev der solgt 59.000 ejendomme i Danmark, hvor der i samme forbindelse blev tegnet ca. 41.000 ejerskifteforsikringer.

Hvilke fordele er der ved en udvidet ejerskifteforsikring?

For nogle kan en løbetid på 5 år virke for kort. Derfor er det muligt at ændre til en udvidet ejerskifteforsikring, der løber i op til 10 år. Udover den udvidet løbetid, dækker den også flere forhold til forskel fra basis-ejerskifteforsikringen.

Køber: Hvad kan du bruge en ejerskifteforsikring til?

Som sagt er det frivilligt for køber, om man ønsker at få tegnet en ejerskifteforsikring. Dog anbefales det ofte, da den har til formål at dække skjulte skader eller mangler på boligen, som ikke er noteret i tilstands- eller elinstallationsrapporten.

Fravælger sælger at tilbyde ejerskifteforsikring, påtager sælger sig det fulde ansvar for eventuelle fejl eller mangler, som måtte være i huset, da køber skrev under på købskontrakt.

Sælger: Hvad kan du bruge en ejerskifteforsikring til?

Som udgangspunkt har sælger et ansvar for skader, fejl og mangler, der må være i huset før salget i en periode på op til 10 år efter salget. Ved at tegne en huseftersynsordning og tilbyde køber en ejerskifteforsikring undgår sælger dette ansvar. Den eneste forudsætning er, at sælger har fået udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport samt tilbyder at betale halvdelen af forsikringspræmien.