Hvad kendetegnede 10’erne? Opdatering på boligstatistikker 2019

Et årti har nået sin ende, og det giver anledning til at kigge tilbage. For hvad kendetegner egentlig 10’erne, hvis vi retter blikket mod boligmarkedet? Først og fremmest var det et årti, hvor udviklingen for alvor vendte.

Da vi prikkede hul på 2010, var boligmarkedet stadig mærket af finanskrisens efterdønninger. I 2013 begyndte boligsalget stille og rolig at bevæge sig i den rigtige retning, og med rentefaldet i 2015 skete der en reel acceleration på markedet. Lige siden da har udviklingen stort set kun bevæget sig i en retning: stejlt fremad. År efter år har vi været vidne til, at boligpriserne er steget. I 10’ernes slutspurt – år 2019 – er der da også blevet sat rekorder flere steder. Vi har fremhævet nogle af de væsentligste statistikker fra året, der er gået.

Hvis vi deler boligsalget op i tre grupper – villaer/rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder – har det været et godt år på alle fronter.

Sommerhuse – den helt store vinder

I 2019 blev der i alt solgt 10.228 sommerhuse i hele Danmark. Det er højere end den hidtidige rekord fra 2017, hvor tallet lå på 9.029. Sammenligner vi med 2015, er der sket en fordobling. Men hvad skyldes den store interesse for lige netop sommerhuse? Først og fremmest har salget af fritidsboliger selvfølgelig fulgt den overordnede, positive udvikling på markedet. Udviklingen afspejler den gode økonomi, som Danmark i særligt de senere år har været kendetegnet af. Derudover trådte der en ny regel i kraft den 1. maj 2017, som indebar muligheden for at finansiere sit køb af fritidshus med op til 75% realkreditlån.

Villaer og rækkehuse – mere fokus på energivenlighed

I 2019 blev der solgt 50.507 villaer og rækkehuse. Det er rekord for hele årtiet. Kigger vi nærmere på, hvilke præferencer danskerne har haft, er der særligt én type af boliger, der har været populære. Det drejer sig om energivenlige boliger. Siden 2015 er der sket en fordobling af huse med energimærke A, hvilket vidner om et større fokus på energiforbrug og bæredygtighed. Også salget af boliger med energimærke B og C er steget.

Ejerlejligheder – fart på storbyerne

Salget af ejerlejligheder lå alt i alt på et fornuftigt niveau i 2019. På landsplan steg priserne med 1,8%, og antallet af handler lå antallet på samme niveau som sidste år. Året startede relativt svagt ud, hvis man kigger på antal handler og priser. Men i løbet af sommeren, hvor renterne tog et nyk nedad, steg salget af ejerlejligheder – særligt i de store byer. Det er da også i de større byer, at prisen på ejerlejligheder virkelig har taget et markant skridt opad i løbet af årtiet.

Ejerskifteforsikringer

Generelt følger salget af ejerskifteforsikringer salget af boliger, hvilket jo giver meget god mening. Jo flere mennesker, der investerer i en ejerbolig, jo flere vil have brug for forsikringer til boligen. Af den årsag er det ikke overraskende, at antallet af nytegninger på ejerskifteforsikringer har været stigende siden 2012 (med undtagelse af 2015-2016, hvor der skete et meget lille fald). I 2018, som er det seneste år, Forsikring & Pension har ført statistik over, lå tallet for nytegninger på 43.543. Det er det højeste antal siden 2005.

Alt i alt har det været et rigtig godt årti for boligmarkedet. Hos Dansk Boligforsikring følger vi tæt med i, hvordan udviklingen tager sig ud i 2020 og frem.

Kilder:
Boligsiden.dk
Forsikringogpension.dk