4 årsager til at oversvømmelser kan ramme din bolig

Der kan være flere grunde til at, boligen oversvømmes af vand i kælderen eller andre steder i boligen. Selvom man tager sine foranstaltninger for at holde vand fra regn eller højtstående grundvand ude af boligen, så har det en tendens til alligevel at finde vej indenfor, når det rammer i større mængder. Det kan efterlader betydelige skader i boligen, hvis der siver vand ind, som kræver hurtig udbedring.

Hos Dansk Boligforsikring giver vi dig tips til, hvilke vejrfænomener der hyppigst giver oversvømmelser, og hvordan du bedst beskytter din bolig, såfremt det er nødvendigt. Hvorvidt forholdet er dækket under en ejerskifteforsikring, vil altid skulle vurderes konkret. Kontakt Dansk Boligforsikring, hvis du er i tvivl, om hvorvidt din sag er dækket af din ejerskifteforsikring.

Hold øje med vejret

Selvom der selvfølgelig er nogle faktorer, som gør bestemte boliger mere udsatte for oversvømmelser, så er det altid en god idé at være proaktiv og gå boligen efter i sømmene for mulige steder, hvor vand har mulighed for at trænge ind. Derudover er det fordelagtigt at være opmærksom på vejret, da det giver mulighed for at være på forkant med eventuelle vejrfænomener, der hyppigst leder til oversvømmelser.

Højtstående grundvand

Kraftig nedbør kan lede til, at grundvandet står højere langs kyster, tæt på vandløb og i lavtliggende områder. Efter længere perioder med regn kan selv grundvandsspejlet stige i områder, hvor det normalt ikke udgør et problem. Oversvømmelser i disse områder opstår i de fleste tilfælde som et resultat af, af jorden er mættet og derfor ikke kan sive ned. Det efterlader oversvømmede græsplæner og boliger, når vandet samles på overfladen. For at undgå oversvømmelser i boligen, er det en god idé at installere drænløsninger, der leder vandet væk fra ejendommen.

Lange perioder med regn

Selvom der i dette tilfælde ikke er tale om skybrud, så kan perioder med meget nedbør gennem længere tid øge risikoen for oversvømmelse. Når jorden rammes af meget regn over en længere periode, vil den blive mættet, hvorfor vandet ikke kan nå at nedsive. Konsekventligt vil vandet samle sig i områder, der er lavtliggende, hvilket øger risikoen for indtrængende vand fra revner eller huller i soklen. Her kan en omfangsdræn afhjælpe problemet.

Skybrud

Månederne mellem maj og oktober topper risikoen for skybrud, hvor der i gennemsnit kan falde over 15 millimeter regn på ca. 30 minutter. Konsekventligt fører den massive regn hvert år til oversvømmelser, materielle skader og væsentligt besvær for mange boligejere. Boliger med kælder kan under et skybrud blive ramt af oversvømmelse fra opstigende kloakvand. Derfor er kældre meget sårbare over for overfladevand, som har en tendens til at sive ned i trappeskakter.

Har man ikke formået at rense tagrender, nedløb eller brønde, kan det føre til ødelæggelser og vandskader, da vandet ikke længere har mulighed for at blive ledt væk fra boligen.

Stormflod

Dette vejrfænomen forekommer oftest i lave markområder og i fjorde, kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Desværre er der ikke meget at gøre, ud over at montere skodder for døre og vinduer og gøre sandsække klar, hvis der bliver varslet stormflod. Derudover er det en god idé at gå i dialog med naboer, kommunen og grundejerforeningen om mulige fælles løsninger, således alle er bedre stillet, såfremt en stormflod skulle ramme.

Læs mere om sikring mod vandskader.