10 gode tips til at spare på el og varme

I øjeblikket oplever mange danskere, at deres el- og varmeregning er mærkbart højere, end den plejer at være. Dette er der flere forskellige årsager til, som vi vil komme nærmere ind på i dette indlæg.

Nederst har vi samlet 10 råd, der gør, at du kan spare penge på el- og varmeregningen

Hvorfor er efterspørgslen på energi steget?

De betydelige stigninger på elektricitet og varme, har ramt hele energimarkedet i Europa og skyldes grundlæggende, at efterspørgslen på el og gas er markant højere end udbuddet, hvilket har den direkte afledte effekt, at priserne stiger.

Energimarkedet er der, hvor priserne på el fastsættes, og hvor forskellige elproducenter byder ind. Elektricitet er nemlig ligesom alle mulige andre varer, noget der produceres, importeres og eksporteres. I Danmark indkøber de forskellige elselskaber strøm på den nordiske elbørs, Nordpool.

Og da det er energimarkedet generelt, der er ramt, vil det ikke gøre nogen forskel at skifte el-selskab i håbet om, at et andet selskab kan tilbyde en billigere pris.

Den elektricitet, vi bruger i Danmark, er dels noget, vi selv producerer og dels noget, vi importerer fra Sverige, Norge og Tyskland.

Den høje efterspørgsel på el og gas, der er i øjeblikket i Danmark, og som har stået på siden slutningen af 2021, skyldes blandt andet, at der har været mindre vind end normalt, hvilket har haft den betydning, at de danske vindmøller ikke har produceret lige så meget el, som de plejer.

Desuden var det en meget varm og tør sommer i 2021, hvilket bl.a. har haft betydning for den norske vandkraft. Derudover har lave beholdninger i gaslagrene samt det faktum, at prisen på naturgas er mere end tidoblet siden efteråret 2021 og en stigning i CO2-kvotepriser også været medvirkende til de stigende priser.

Dansk Boligforsikrings råd til at spare på el og varme:

Med de priser, der er i øjeblikket på el og gas, giver det god mening at prøve at spare så meget på energien, som man nu kan. For en almindelig familie med to voksne og to børn, der bruger en del strøm hver eneste dag på fx madlavning, tøjvask, computerspil, tv og al muligt andet, kan der være mange penge at spare ved at ændre lidt på nogle af de ting, man plejer at gøre, og tillægge sig nogle gode sparevaner. Og følge nogle nemme, men effektive spareråd.

Her er vores 10 gode råd til at spare på el og varme:

  1. Sluk lyset efter dig
   Der er ingen grund til lade lyset brænde i de rum, man ikke opholder sig i, og hvis alle i husstanden husker at slukke lyset efter sig, kan der være en del penge at spare på elregningen.
  2. Skru lidt ned for varmen, og hold temperaturen stabil
   Hvis man sænker temperaturen én grad ved at skrue sine radiatorer ned fra fx 3 til 2, betyder det en besparelse på varmeregningen på ca. 5%. Desuden sparer man også ved at holde temperaturen i boligen stabil frem for at skifte imellem at skrue helt ned og helt op, da det kræver en masse unødig energi at varme en bolig op fra helt kold til stuetemperatur.
  3. Brug vaskemaskine og tørretumbler om natten
   Elektricitet er billigere om natten, fordi der ikke er så mange, der bruger strøm på det tidspunkt, og derfor belastes elnettet ikke i lige så høj grad.
  4. Tag kolde(ere) bade
   Selvom det kan være rart med et dejligt, varmt bad, er der penge at spare ved at vænne sig til lidt koldere bade.
  5. Tjek dine elektriske apparaters standbyforbrug
   Visse elektriske apparater bruger meget strøm i standby tilstand og kan med fordel slukkes helt.
  6. Tø madvarer op i god tid i køleskabet fremfor i mikroovnen
   Spar på strømmen ved at gøre det til en vane at tø frosne madvarer op i køleskabet. Det bevirker, at køleskabet skal bruge mindre strøm, og der spares på strømmen til mikroovnen.
  7. Brug mikroovn fremfor almindelig ovn til at varme madrester
   Det er billigere at bruge mikroovnen til at varme madrester end den almindelig ovn, da der bruger mindre strøm.
  8. Hæld kun det vand op i elkedlen, du skal bruge
   Undgå at hælde for meget vand i elkedlen, da der derved bruges unødigt meget strøm på at koge vand, der ikke skal bruges.
  9. Sørg for at temperaturen i køleskabet ikke er under 5 grader
   Temperaturen behøver ikke at være under 5 grader, er den over, bruger man dermed unødigt meget strøm.
  10. Fryseren bruger unødvendigt meget el, hvis fryseren er under 18 grader
   Det samme gør sig gældende med fryseren.

Ved at gøre brug af disse 10 tips, kan du gøre dit til, at både elregningen og varmeregningen ikke løber helt løbsk og samtidig få indøvet nogle gode sparevaner i processen.