Vinterens kuldegener er barske ved boligen

Vinteren er lige om hjørnet, og man kan allerede i de tidlige efterårsmåneder mærke kulden på kroppen. Danskerne beskytter sig selv mod kulden med ekstra lag tøj, men glemmer nogle gange, at boligen også kræver en ekstra omgang beskyttelse for at kunne stå imod vinterens barske kuldegener.

Der er ingen grund til, at familiens hyggestunder skal forstyrres risici, som vinterkulden bringer med sig. I denne periode oplever mange danske husejere, at deres huse bliver ramt af dårlig indeklima, træk samt fugt- og frostskader.

Det er ikke ualmindeligt, at disse problemer opstår, og derfor er der naturligvis løsninger og gode råde til, hvad man kan gøre for at gardere sig.

Klæd huset på, så varmeregnskabet ikke løber løbsk

Isolering er en vigtig faktor i husets ”beklædning”, og den spiller en væsentlig rolle for varmeforbruget i vintermånederne. De mørke aftenener medfører allerede et øget forbrug af el grundet belysning, hvorfor varme ikke skal påvirke regningerne yderligere. Loftisolering er en af de første ting, der bør eftertjekkes, og det er nemt at vurdere, om der er behov for ny isolering af loftet. Hiv værktøjskassen frem og find tommestokken frem, så der kan måles på loftisolationen.

Hvis tykkelsen af isoleringen ligger på ca. 40 cm, anses det for at være optimalt, men er det helt nede omkring 20-25 cm, anbefales det, at loftet isoleres yderligere for at undgå kuldegener. Det har betydning for varmen og indeklimaet, hvis huset ikke er isoleret til at modstå vinterkulden.

Ekstra tip: Undgå for meget bevægelse på loftet, og at loftet ikke overfyldes med tunge genstande, som kan medføre, at isoleringen presses sammen.

Hulmuren er et andet område, hvor isoleringen skal være optimal, men til forskel fra loftet, kan man ikke selv inspicere hulmuren. Det kræver, at der tages kontakt til fagfolk, som kan være behjælpelige med at måle isoleringen i hulmuren. Ved ældre hus ses det ofte, at isoleringen ikke imødekommer anbefalingerne.

Note: Det er ikke alle huse, der har en hulmur. Hvis plantegningen ikke oplyser, at huset har hulmure, så er en mulighed at bore et hul i en fuge og måle afstanden, men det er bedst, at en faglært undersøger det for jer, da de har de rette værktøjer til inspicering.

Indeklimaet har betydning

Godt indeklima med god isolering og ventilation i hjemmet har betydning for familiens sundhed, og fugt har en negativ påvirkning, men det er svært at undgå, hvorfor det er graden af fugt, der er afgørende for sundhedsskadelige forhold.

Et af de tydelige tegn på fugt er bl.a. kondens på husets ruder, lugtgener og skimmelsvamp. Der er heldigvis simple, men nævneværdige råd til, hvad man kan gøre for at formindske graden af fugt.

Tip: Rengør ventilationsinstallationerne med jævnlig mellemrum, husk låg på gryder, tænd emhætten når maden tilberedes, tøjtørring skal så vidt muligt foregå udenfor, og turen under bruseren skal reduceres.

Gardér dig mod frostskader

De kolde tider byder på frostgrader. Og det kan have betydning for rørene i din bolig, hvis ikke de efterses eller er godt isolerede.

Desværre overses følgeskader fra frost blandt husejere, som mødes af knækkede rør, når isen tør op. Det er vigtigt, at isoleringen af rørene undersøges, før frostgraderne rammer. Det er især vigtigt for ejere af sommerhuse og fritidshuse, som ikke benytter sig af ejendommene om vinteren.

Hvis der ikke er lukket korrekt for vandforsyningen til hanerne, der er placeret udendørs, kan det medføre skader, som man først opdager, når det er for sent. Det er en god idé at være forberedt på kulden, så ejendommen er beskyttet.

Tip: Sluk for vandforsyningen i de boliger, hvor I ved, I ikke skal befinde jer i en længere periode. Tøm herefter alle rørene for rester af vand, da de kan medvirke til frostsprængninger.

Er skaden sket? 

Hvis vinterkulden har forårsaget frostsprængninger, så skal man videst muligt begrænse skaden. Vinterens vejr byder på sne, tøbrud og frost, som alle kan have alvorlige følgere, hvorfor man bør være opmærksom på følgende:

  • Loftet: Hvis der er sne på loftet, skal det fjernes med en kost eller en fejebakke. Inspicer herefter, hvor sneen har trængt ind, således at området kan dækkes, da det kan medføre fugtskader.
  • Rør: Frostsprængninger kan være svære at spotte, hvorfor det oftest først ses, når frosten er tøet op. Her gælder det, at vandforsyningen lukkes fra hovedhanen og at de genstande, der ikke kan tåle vand, fjernes. Efterse isoleringen af dine rør, da følgerne ved optøning kan medføre alvorlige konsekvenser for huset.
  • Tøbrud: Mængden af vand stiger, når tøbrud forekommer, da det smelter sneen. Det er derfor vigtigt at være på forkant ved at fjerne snedriver, som har lagt sig op af huset. Dermed kan smeltevandet forhindres i at trænge ind gennem eventuelle utætheder. Inspicer områder som lyskasser og kælderen, hvor smeltesne kan medføre skader.