Dækker ejerskifteforsikring ulovlige elinstallationer?

Ejerskifteforsikring og ulovlige elinstallationer

Ulovlige elinstallationer kan være af mindre eller større karakter, men vigtigt er det at kende til, hvad ejerskifteforsikringen dækker eller ikke dækker, hvis der er ulovlige elinstallationer i boligen. Ulovlige eller mangelfulde elinstallationer udgør ikke blot en sikkerhedsrisiko, men kan også medføre store omkostninger. Men dækker en ejerskifteforsikring egentlig for disse installationer? Lad os se nærmere på, hvordan en ejerskifteforsikring håndterer ulovlige elinstallationer.

Hvad er ulovlige elinstallationer?

Ulovlige elinstallationer refererer til elektriske installationer, der ikke overholder gældende lovgivning og forskrifter. Dette kan omfatte alt fra utilstrækkelig beskyttelse mod overbelastning og kortslutning til forkert monterede stikkontakter og lysarmaturer.
Hvis tidligere ejer har foretaget et renoveringsprojekt, hvor der er etableret en ny væg med elinstallationer, nedsænket loft med spotlys eller trukket strøm til andre rum, kan det betyde, at der er tale om ulovlige elinstallationer, hvilket kan have betydning for, om ejerskifteforsikringen dækker.

I elinstallationsrapporten kan man læse mere om de konkrete installationsproblemer, hvis det er konstateret ved inspektionen. Ud for observeringen af installationen vil der være et ikon for klassifikation af problemet.

Klassificeringen er angivet ud fra fire følgende:
– Risiko for stød
– Risiko for brand
– Ulovlige elinstallationer
– Undersøges nærmere

Ejerskifteforsikring og dækning af ulovlige elinstallationer

Typisk dækker en ejerskifteforsikring for skjulte mangler og fejl ved ejendommen, herunder ulovlige elinstallationer, men der er betingelser, som vil fremgå i forsikringspolicen. Hvis køber opdager ulovlige elinstallationer efter ejendomsoverdragelsen, som ikke fremgår i elinstallationsrapporten, eller som ikke er forventelig, kan forsikringen dække.
Vurderes udgifterne til udbedringen af elinstallationen til at være lavere end selvrisikoen, vil ejerskifteforsikringen ikke dække. Få en professionel (autoriseret) person til at vurdere opgavens omfang og konsulter forsikringsselskabet, så den rette beslutning træffes.

Hvis den ulovlige elinstallation er angivet i rapporten, vil forsikringen ikke dække, da man som køber har accepteret de fejl og mangler, som fremgår i rapporten.

Læs mere om ejerskifteforsikringens dækning her. 

Vigtigheden af lovlige elinstallationer

Lovlige elinstallationer er afgørende for ejendommens sikkerhed og funktionalitet. Ulovlige installationer kan udgøre brand- eller elektriske sikkerhedsrisici og bør derfor adresseres så hurtigt som muligt af den nye ejer. Når køber har overtaget boligen, og denne er bekendt med de elinstallationer, som kræver professionel hjælp, skal denne ikke udskyde rettelserne. De elinstallationer, som udgør en risiko for stød eller brand, skal udbedres omgående, således at det ikke udvikler sig til et større problem.

Få styr på boligens skjulte installationer 

Dansk Boligforsikring