TLF.: 59 49 88 44

Vi sikrer dig, hvis uheldet skulle være ude

Tegn en af de bedst dækkende ejerskifteforsikring hos os

Vi sikrer dig, hvis uheldet skulle være ude

Tegn en af de bedst dækkende ejerskifteforsikring hos os

Hvad er en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er en forsikring, der dækker alvorlige skader og ulovlige el- og vvs-installationer på huse, som ikke fremgår af tilstandsrapporter eller elinstallationsrapporter. Forsikringen tegnes af køberen af et hus, og den løber i mindst 5 år.
En ejerskifteforsikring giver en række fordele for dig som huskøber, der sikrer dig at du er bedre stillet, hvis uheldet skulle være ude.

Dine fordele

• Dækker store alvorlige skader
• Ulovlige el- og vvs-installationer
• Nærliggende risiko for skade
• Selvrisiko på kun 5.000 kr.
• Vælg din egen foretrukne dækningsgrad • Gælder i mindst 5 år

Ring og hør nærmere
Telefonerne er åbne Man. til torsdag fra kl. 8.30 – 15.00 Fredag kl. 8.30 – 14.30 Du kan også bestille tilbud her

Huseftersynordningen

Ejerskifteforsikringen er en del af hus-eftersynsordningen, som blev vedtaget i 1996.

Formålet med huseftersynsordningen var at skabe bedre forudsætninger for en tryg hushandel – både for køber og for sælger. Inden ordningen kunne sælger blive stillet ansvarlig for boligens fysiske mangler, hvilket nemt kunne løbe op i mange penge og i værste fald ruinere personen fuldstændig.

Huseftersynsordningen indbefatter udarbejdelse af tilstandsrapport og elinstallationsrapport, som muliggør tilkøbet af en ejerskifteforsikring.

Hvis du vil vide mere

Tryg bolighandel med økonomisk sikkerhed

Generelt:
• Køber og sælger deler omkostningen til den billigst mulige præmie/pris
• Basisdækning er lovbestemt
• Udvidet ejerskifteforsikring gælder op til 10 år
• Undersøg boligen og rådfør dig hos professionelle
• Hver femte hushandel har haft behov for bruge en ejerskifteforsikring

Skjulte bygningsskader, konstruktionsfejl eller ulovlige installationer kan blive en dyr affære, når de først opdages efter hushandlens afslutning.

Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader på huset, som har en væsentlig betydning for huset funktion. Typisk utætheder i taget eller huller i skotrender. Huller i tagkonstruktionen, som endnu ikke har givet vand på loftet, vurderes som nærliggende risiko for skade og dækkes også af en ejerskifteforsikring.

Vigtigt, når du tegner en ejerskifteforsikring

Hos Dansk Boligforsikring forsøger vi så vidt muligt at skabe klar, tydelig og tilstrækkelig kommunikation i forhold til ejerskifteforsikringer. Det er et meget komplekst produkt, og den lovmæssige dækning kan være svær at forstå.

Vigtigt at læse hustypebeskrivelsen

Vi anbefaler, at du som køber læser tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten samt vedlagte hustypebeskrivelse grundigt igennem. Her vil der være en generel beskrivelse af de danske hustyper.

Læs mere om, hvad din ejerskifteforsikring dækker

Ifølge den lov, som politikerne vedtog i 1995 skal ejerskifteforsikringen indeholde en basisdækning, som er ens for alle forsikringsselskaber. Den skal dække i mindst 5 år, men kan forlænges med yderligere 5 år, hvis man vælger en udvidet ejerskifteforsikring.

Selvrisiko og priser

Ifølge loven er der en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade på ejerskifteforsikring, dog maksimalt 51.000 kr. i alt, så længe forsikringen er i kraft. I Dansk Boligforsikring har vi dog nedsat den maksimale selvrisiko til 20.000 kr. Bemærk, at dette gælder kun ejerskifteforsikringer udstedt efter 5. april 2019.

Fakta om ejerskifteforsikring og bolighandel

En række uvildige undersøgelser i forsikringsbrancher har fastslået at:
Så det er en god ide at tænke sig godt om i forbindelse med et huskøb.

Bestil et tilbud på ejerskifteforsikring her

Hvis du vil modtage et tilbud på både basis- og udvidet ejerskifteforsikring, kan du udfylde anmodningen herunder og være sikker på at modtage en tilbudsoversigt inden for 4 arbejdsdage.
Dine kontaktoplysninger:
Boligoplysninger:

  DKK
  DKK
  UPLOADTILSTANDSRAPPORT
  UPLOADTILSTANDSRAPPORT

  OBS: Filstørrelse må maksimum være 20 mb. Bemærk: Undlad at trykke "send" mere end én gang, imens systemet behandler dine data og uploader dine valgte filer. Du må ikke lukke dit browser-vindue, før du kommer til bekræftelses-siden.

  FAQ: OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL OM EJERSKIFTEFORSIKRING

  Prisen på en ejerskifteforsikring kan variere meget. Det kommer af, at hvert forsikringsselskab har forskellige prislejer, og at prisen er afhængig den konkrete bolig. Størrelse, beliggenhed og byggestil er eksempler på de ting, der har betydning for den endelige pris. De forhold, der er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er ligeledes afgørende.Typisk kan en ejerskifteforsikring dog koste alt mellem 10.000 og 30.000.

  Som udgangspunkt dækker ejerskifteforsikringen skjulte skader, der opdages i boligen, og som har en væsentlig betydning for husets funktion. Forsikringens dækning indbefatter alle bygninger på ejendommen, såfremt de er undersøgt af den byggesagkyndige og sagkyndige i forbindelse med tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

  Hvis du går med overvejelser om, hvorvidt din forsikring skal dække i 5 eller 10 år, skal du vælge, om du vil tegne en basis ejerskifteforsikring eller en udvidet. Forsikringsperioden kan kun sættes til op til 10 år, hvis du vælger en udvidet forsikring. Gør du det, har du samtidigt en bredere dækning. Selvom du ikke kan få dækning i 10 år med en standard ejerskifteforsikring, kan du godt forlænge perioden, inden den udløber. Ulempen ved det er dog, at det er en dyrere løsning. Hvis du på forhånd ved, at du gerne vil være forsikret i en længere periode, vil det være mest hensigtsmæssigt at tegne en udvidet ejerskifteforsikring fra starten. Hvis du glemmer at forlænge din standard ejerskifteforsikring, inden den udløber, vil det være for sent.

  Når du som køber afslutter en bolighandel – måske endda før – begynder du typisk at undersøge, hvilke forsikringer du skal tegne. Man kan skelne mellem de forsikringer, der er lovpligtige, og de der ikke er. En ejerskifteforsikring er ikke lovpligtig, på trods af at nogle måske kan være af opfattelse. Selve standarddækningen på forsikringen er dog bestemt ved lov.

  Hvis sælger har benyttet sig af huseftersynsordningen, får køber mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Som led i huseftersynsordningen er sælger forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien på ejerskifteforsikringen. Det er sælger, der indhenter tilbud på en ejerskifteforsikring, hvilket ofte vil være den billigste. Hvis køber foretrækker en anden ejerskifteforsikring, er sælger stadig kun forpligtet til at betale det beløb, der svarer til halvdelen på den originale. Det er altså både sælger og køber, som betaler for ejerskifteforsikringen.

  Den største forskel på en basis og en udvidet ejerskifteforsikring er, at førstnævnte dækker i 5 år, og sidstnævnte dækker i op til 10 år. En udvidet har desuden en bredere dækning. Ulovlige bygningsindretninger, kosmetiske forskelle på fliser og sanitet, forurenet grund (ved påbud om oprensning) og ulovlige stik- og kloakledninger i grunden udenfor bygningen er eksempler på, hvad en udvidet forsikring dækker, der går udover basisdækningen.

  Dansk Boligforsikring