Grønt nytårsfortsæt: Gør din bolig mere klimavenlig og spar penge på den lange bane

Statsministerens nytårstale havde stort fokus på den grønne omstilling. Med en målsætning om 70% reduktion inden 2030 så skal vi tænke klimavenlighed ind i alle aspekter af vores liv – også boligen. Huse og lejligheder kan være store klimasyndere, særligt boliger af ældre dato, der kan være dårligt isolerede, have forældet oliefyr, brændeovne og meget andet. Hvad der er klimasyndere går også udover din pengepung både ift. unødvendigt højt forbrug men også grønne afgifter, som er noget, der er kommet for at blive.

Den gode nyhed er, at klimavenlige forbedringer, du kan foretage på din bolig, også sparer dig udgifter på den lange bane. Dertil er der en lang række tilskud, du kan søge til at optimere din bolig i henhold til klima – som samtidig vil komme din økonomi til gode.

Statstilskud til klimavenlige forbedringer på din bolig

Energistyrelsens pulje for tilskud til grønne forbedringer af boliger var i 2021 på 675 millioner kr. Du kan søge om at få tilskud til en lang række af grønne forbedringer på din bolig. Dog kræver det, at boligen er energimærket med E, F eller G, medmindre du søger om at skifte til en varmepumpe.

  • Varmepumpe

Hvis du omlægger fra anden varmetype (el-varme, gas, fyr og lignende) til varmepumpe, og din bolig ligger uden for eksisterende eller planlagte fjernvarmeområde, er der ikke noget krav om din boligs nuværende energimærke. Forudsætningen er dog, at kommunen har besluttet at nedlægge fjernvarme i dit område. Dette skal dokumenteres i din ansøgning

  • Isolering

Ejer du en bolig med energimærket E, F eller G, kan du søge om tilskud til isolering af ydervæg, tag, loft, terrændæk og sokkel. Den eksisterende isolering skal leve op til visse krav om linjetab og U-værdi, hvilket alt sammen blive gennemgået i din ansøgning.

  • Udskiftning af vinduer

Du kan endvidere søge om tilskud til udskiftning af vinduer herunder facadevinduer, ovenlysvinduer samt forbedring af enkeltlagsvinduer. De nye vinduer skal være af energiklasse 1 eller 2. Få at kunne søge tilskud til udskiftning af vinduer til mere klimavenlige udgaver, kræver det dog, at din bolig er af energimærket E, F eller G.

  • Optimering af husets drift

Hvis din bolig er af energimærket E, F eller G kan du søge om tilskud til en grønnere optimering af hele boligens drift. Dette inkluderer installation af mekanisk ventilation, varmegenvinding via varmepumpe og vandbåren radiator anlæg. En etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding med varmevekslere og varmegenvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe. Sidstnævnt kan du søge om tilskud til konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg, der giver en betydelig mere energieffektiv opvarmning i din bolig.

Hvem kan søge?

Private med helårsboliger – både hus og lejligheder – kan søge. Sommerhuse kan ikke få tilskud. Du kan læse mere om kravene for at søge tilskud her.

En investering i fremtiden

Overordnet set er disse forbedringer noget der i første omgang vil kræve en investering – men en investering, som du kan få et betydeligt tilskud til. I de kommende år vil dette betale sig tilbage på både din varmeregning og ved en reduktion i din boligs udledning af CO2. Dette er samtidig forbedringer, der vil bidrage til, at din bolig stiger i værdi over de kommende år, da energieffektive boliger er noget, som købere vil tillægge mere og mere værdi. Læs om dette i artiklen Energivenlige husstande sælger bedre.